Outlook plugin

Outlooki plugin kirja edastamiseks Webdesktop infohaldussüsteemi.

Tarkvara paigaldamine:

  1. Paigalda Microsoft .NET Framework 4 Full: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
  2. Paigalda Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime: http://www.microsoft.com/en-us/download/default.aspx
  3. Paigalda Outlooki add-in versioon 1.0.11  vastavalt Windowsi versioonile, toetatud on Outlook 2010 ja 2013
    1. 32-bit Windows: http://www.webdesktop.ee/outlook/OutlookWebdesktopConnector-1.0.11-x86.msi
    2. 64-bit Windows: http://www.webdesktop.ee/outlook/OutlookWebdesktopConnector-1.0.11-x64.msi
    3. Kasutusjuhend http://www.webdesktop.ee/outlook/OutlookWebdesktopConnector_kasutusjuhen...