Andmete ülekandmine

Teostame andmete ülekandmist Eestis enamlevinud dokumendihaldussüsteemidest ja vajadusel asutusespetsiifilistest andmebaasidest.

Omame reaalseid andmesiirde kogemusi kõigi levinumate dokumendihaldussüsteemidega (Amphora, DocLogix, Documentum, Livelink, Postipoiss, Sharepoint jt). Andmete siire võib olla Webdesktop juurutamise osa, kuid võib toimuda ka eraldiseisva projektina. Täpse pakkumise saamiseks palume võtta ühendust.