Dokumendihalduse korrastamine

Pakume konsultatsioone ning koolitusi asutuse asjaajamise ja arhiivinduse korrastamiseks ning elektroonilisele infohaldusele üleminekuks. Aitame luua ning välja töötada asutuse asjaajamise korra, dokumentide loetelu, arhiveerimise korra jt vajalikud eeskirjad, liituda dokumendivahetuskeskusega DVK ning kirjeldada oma infohaldussüsteemi RIHA-s.

Aitame leida lahenduse paberdokumentide digitaliseerimiseks.

Webware OÜ on esindatud Eesti dokumendihaldurite ühingus.