Koostöö EAS-ga

Webware OÜ tegeleb info- ja dokumendihaldusprogrammi Webdesktop arendamise ja

müümise ning programmi kasutajate toetamisega. Oleme oma valdkonnas Eesti turul liidripositsioonil.

Webdesktop on infohaldustarkvara, mis aitab asutustel ja ettevõtetel luua, menetleda, säilitada, arhiveerida ja hävitada teavet, sh dokumente digitaalselt, pidades silmas kõiki antud valdkonnale seadusandlusega ette nähtud nõudeid ning klientide vajadusi.

Webdesktopi sai alguse 2002. aastal ning oma funktsionaalsuselt on see paindlik ja võimekas. 20-aastase tegevuse järel on tekkinud vajadus peamiselt tehnoloogilisteks uuendusteks, aga kohati ka funktsionaalsuste täiendamisteks. EASi rahastuse toel ongi loomisel täiesti uus infohaldustarkvara, mida kutsume WDX-ks. Võrreldes praeguse tootega saab uus toode olema kaasaegse disainiga ja täiendatud funktsionaalsustega, näiteks:

  • võetakse kasutusele tehnoloogilistelt kaasaegsed lahendused;
  • suureneb kasutajamugavus ja uueneb välimus;
  • toode on ühtmoodi mugavalt kasutatatav erineva ekraanisuurusega seadmetes;
  • otsingusüsteem täieneb oluliselt;
  • paraneb turvalisus.

Uue toote abil tõstame tunduvalt olemasolevatele klientidele osutatava teenuse kvaliteeti ning muudame Eesti ühe tuntuma dokumendihaldussüsteemi atraktiivseks välisturu jaoks. Projekti elluviimise järel suureneb arendustegevusega hõlmatud töötajate kompetents ja uute töötajate kaasamise võimalused.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist EASi vahendusel maksimaalselt summas 305 242 eurot 20 senti, rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. EASi projekti lõppkuupäev on 31.08.2023.

EAS

webdesktop responsive
wave-style

Uudised


Webware sõlmis lepingu Vabariigi Presidendi Kantseleiga

Webware OÜ ja Vabariigi Presidendi Kantselei sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent

Webware tiimiga liitus konsultant Elo Vent.

Webware sõlmis lepingu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega

Webware OÜ ja  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu infohaldussüsteemi tarneks ning juurutamiseks