Firmast

Webware OÜ on 2002. a. asutatud kodumaine tarkvaraarenduse firma, mis on keskendunud elektroonilisele info- ja dokumendihalduse valdkonnale. Peamine arendatav toode Webdesktop valiti 2009 aastal Eesti parimaks dokumendihalduse tarkvaraks. Oleme eesmärgiks seadnud toota parima kvaliteediga infohalduse tarkvara ning seejuures pakkuda parimat kvaliteedi/hinna suhet Eesti turul.

Webwarel on laialdasi kogemusi väga mahukate tarkvaratoodetega, osaletud on valitsustasandi ning erinevate ametkondade tarkvarasüsteemide loomises. Webware tänane tuumikmeeskond on osalenud ka Elioni DigiTV lahenduse väljatöötamisel.

Keskendume lisaks Webdesktopi täiendamisele ka ettevõtte enda arendamisele. Soovime olla Teie usaldusväärne, järjepidev ning arenev partner, kes pakub personaalteeninduse tasemel kohtlemist nii väikeste kui suurte murede puhul.