E-laskut ovat sähköisen asioinnin seuraava ”suuri askel”

E-laskutuksen käyttöönotto mahdollistaa luopumisen paperilla tapahtuvasta laskutuksesta, mikä puolestaan auttaa säästämään huomattavasti käsittelykustannuksia ja aikaa sekä antaa tarkan käsityksen laskujen tilasta milloin tahansa.

E-lasku on sähköinen säiliö, joka sisältää PDF- ja XML-tiedostoja. PDF-tiedostona on laskun alkuperäinen asiakirja, XML-tiedostona taas tunnisteilla eli tageilla kuvattu lasku ja laskun rivien metatiedot, joiden perusteella Webdesktop kirjaa automaattisesti laskun reskontraan täyttämällä asianmukaiset kentät.

Laskun käsittely Webdesktopissa muistuttaa tavallista asiakirjanhallintaa, erona on kuitenkin, että sitä suoritettaessa luodaan kirjaus tai kirjaukset ja tarvittavat yhteydet hankkijoihin. Jälkimmäiset voivat liittyä kirjanpito-ohjelmaan. Laskua vahvistettaessa tiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpito-ohjelmaan.

Webdesktopin laskujen käsittelymoduuli sallii kirjanpidon puolella erilaisten ohjelmien ja ratkaisujen käytön, tietoja voi synkronoida sekä reaaliajassa että Viron asiakirjavaihtokeskuksen (Dokumendivahetuskeskus, DVK) kautta.

Webdesktop on laskujen sähköisen käsittelyn uranuurtaja: ensimmäinen ratkaisu valmistui jo vuonna 2005, suurimmassa järjestelmässä on käsitelty yli 100 000 laskua.