Asiakirjanhallinnan kunnostaminen

Tarjoamme konsultaatioita ja koulutuksia organisaation asioinnin ja arkistoinnin kunnostamisesta ja siirtymisestä sähköiseen asiakirjanhallintaan. Autamme luomaan ja kehittämään organisaation asiointijärjestyksen, asiakirjaluettelon, arkistointijärjestyksen ja muut tarvittavat säännöt, liittymään asiakirjanvaihtokeskukseen (dokumendivahetuskeskus, DVK) ja kuvaamaan omaa asiakirjanhallintajärjestelmää valtion tietojärjestelmän hallintajärjestelmässä (riigi infosüsteemi haldussüsteem, RIHA).

Autamme löytämään ratkaisun paperisten asiakirjojen digitointiin.

Webware OÜ on Viron asiakirjanhallintatyöntekijöiden yhdistyksen (Eesti dokumendihaldurite ühing) jäsen.