Kehittämismahdollisuudet

Ohjelmiston käytönoton yhtenä kriteerinä on yhteensopivuus organisaation muiden tietojärjestelmien kanssa. Webdesktopin saa helposti toimimaan yhdessä olemassa olevan AD- tai LDAP-palvelimen kanssa, lisäksi järjestelmällä on liitäntämahdollisuudet XML-RPC-kerroksen, tietokantakerroksen tai API-kerroksen kautta. Kun ensimmäiset kaksi mahdollistavat Webdesktopin liittämisen muihin tietojärjestelmiin, niin API-liitäntä mahdollistaa täydennysten tekemisen jo sovelluskerroksessa. API-liitäntä on suunniteltu tavalla, joka ei aseta ohjelmiston laajennuksia riippuvaiseksi vakioversiosta.

API-liitäntä on dokumentoitu englanniksi ja sisältää myös esimerkkejä funktioista. Arviolta 30 % Webdesktop-asennuksista on integroitu tai täydennetty käyttäjän toiveiden mukaan.

Asiakirjanhallintaohjelmiston roolin lisäksi Webdesktop on käytössä myös kehitysalustana (engl. framework).

Webdesktopin pohjalta on luotu Viron parlamentin (Riigikogu) uusi lakiesitysten käsittelyjärjestelmä EMS, Viron koulujen tietojärjestelmä EKIS, ympäristölupien tietojärjestelmä KLIS2, OÜ VKG Elektrivõrgud  nimisen sähkönjakeluyrityksen (entinen Narva Elektrivõrgud) työprosessien johtamisen järjestelmä, ISS Haldus OÜ:n rahoitusasiakirjojen käsittelyjärjestelmä, Viron työviraston (Tööinspektsioon) tietojärjestelmä jne.