Webdesktop WD infokiri nr 68
24. aprill 2019

Uudised

Webware töötajate kontod

Oleme saanud klientidelt tagasisidet Webware töötajate kontode kohta oma süsteemides. Webware töötajate kontod, mis asuvad eraldi meienimelise üksuse all, on vajalikud parema kasutajatoe pakkumiseks. Palume neid mitte passiivseteks märkida. Vajadusel suhelda eraldi meie kasutajatoega.

JPP klassifikaator

Alates 15.03.2019 kehtib juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatori versioon 6.0. Webdesktopi jõuab klassifikaatori uus versioon tavapärase versiooniuuendusega.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.4.8 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja 5.4.7 versiooni juhendid

DHX ja DVK

Peaaegu kõik Webdesktopi kasutavad asutused on DHX-le üle viidud ning saame teha väikese vahekokkuvõtte. DVK puhul kasutasime RIA loodud universaalklienti, mille arengu ja parandused RIA enam-vähem tagas, kuid probleeme muidugi oli ning meie jaoks oli miinuseks ka nö võõra musta kasti kasutamine ja integreerimine Webdesktopi. DHX puhul pigem RIA keskendus protokolli loomisele ja kuigi loodi ka näidisklient, siis tehnoloogiliste ning ka sisuliste piirangute tõttu Webdesktop seda kasutama ei hakanud ning lõime protokollil oma realisatsiooni. Tänaseks on selge, et enamus DHX liidestunutest valis sama tee. Kahjuks on aga mitmetes tootmisse lisatud süsteemides olnud vigu, mis põhjustavad segadusi ka meie klientidel ning nii oleme pidanud panustama sel aastal sadu tunde uurimaks probleeme, mis on põhjustatud teiste süsteemide poolt. Täpsemalt detailidesse minnes, on seni kõik saatmise või vastuvõtmise mured olnud teise osapoole viga. Seega palume juhul kui DHX-ga on probleeme ning kui teine osapool ei ole Webdesktop kasutaja lasta probleemi kõigepealt uurida teisel osapoolel, suure tõenäosusega ongi viga seal. Kujunenud olukord on õpetlik, loodetavasti ka RIA jaoks ning loodame, et neist vigadest õpitakse.

DHX

Teadaoleval on GoPro arendaja teinud parandusi, nüüd peaks töötama dokumentide vahetamine ka GoPro-ga. Vajadusel tuleb GoPro kasutajatel teha uuendus.

DVK sulgemine

Vahendame RIA infot - X-tee v5 testkeskkond suletakse 30.04.2019 ja tootmiskeskkond suletakse 30.06.2019. Viimane tähtaeg märgib ka DVK seiskumist.

Tehnoloogia

ASIC-E

ASIC-E failide moodustamine ja allkirjastamise lahendus on testimisel ja on plaanitud lisada mai versiooni.

Smart-ID-ga allkirjastamine

Smart-ID-ga on alates 8.11.2018 võimalik anda ID-kaardi ja/või Mobiil-Id-ga võrdväärset digiallkirja. Siinkohal on ülioluline, et allkirjastaja Smart-ID oleks aktiveeritud peale 8.11.2018 kuupäeva. Kui Smart-ID on aktiveeritud enne nimetatud kuupäeva, siis on allkiri madalama tasemega. Allkirja ja selle taset saab kontrollida Digidoc4 klient programmis. Kui allkiri on QES ehk võrdne Eesti ID-kaardiga või käsitsi antud allkirjaga, näitab programm rohelise kirjaga "allkiri on kehtiv". Kui allkirja tase on madalam ehk antud vanema Smart-ID kontoga, ilmub juurde kiri "Allkiri on kehtiv (piirangutega)". "Allkiri on kehtiv (piirangutega)"- see ei ole aksepteeritav lepinguõiguses ja dokumendihalduses kui võrdväärse digiallkirja või omakäelise allkirjaga.

Samuti on võimalik dokumendil oleva allkirja taset kontrollida siit: https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation ja erinevate allkirjade tasemete kohta lugeda siit: https://www.id.ee/index.php?id=38498

Smart-ID kasutajana saate oma allkirjastamise sertifikaadi taset kontrollida, kui avate telefonis Smart-ID -> üleval vasakul rakenduse menüü (kolm triipu) -> Kasutaja info. Kui konto taseme all on kirjas "SMART-ID kvalifitseeritud elektrooniline allkiri" tähendab see, et selle kontoga antud allkiri on QES tasemega ehk võrdne ID-kaardiga antud allkirjaga.

Vanemate kontodega saab endiselt edukalt sooritada pangamakseid (ka see toiming on allkirjastamine) ja kasutada muid e-teenuseid, mis Smart-ID'd toetavad.

RIHA-s registreerimine

RIA annab teada, et nüüd on taas lihtsal viisil võimalik registreerida RIHAs andmekogu, mille pidamiseks kasutad standardlahendust, mis RIHAs juba registreeritud (nt dokumendiregistri pidamiseks kasutad mõnd standardset dokumendihaldussüsteemi). Standardlahenduse kasutajaks registreerumisel tuleb kirjeldada milliste erisustega standardset infosüsteemi kasutatakse (nt moodulite nimed, versioon jms). Kui märgid selliselt registreeritavale andmekogule kasutamise staatuse, loetakse andmekogu RIHAs registreerituks. Ära unusta lisamast kontaktisikuid ning infoturbemeetmete rakendamise andmeid ja vajadusel muuda ka teisi, standardlahenduselt automaatselt üle kantud andmeid!

Webware OÜ | Vääna 11/3-18, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ