Webdesktop WD infokiri nr 17
14. detsember 2011

Uudised

Webdesktop on nüüd leitav ka Facebookist aadressil http://www.facebook.com/webdesktop.ee
Facebook kanalit ei kasutata infokirja dubleerimiseks ega asendamiseks, kuid kuna praktika on näidanud, et mitmete väga suurte võrgurikete puhul on Facebook olnud toimivaks infokanaliks, jätame omale võimaluse selle kaudu operatiivinfot jagada.

2012 aasta alguses täieneb Webware meeskond mitme liikme võrra, lisandub täiendav konsultant kui ka mitu programmeerijat. Kindlasti suureneb arenduste maht ja seega tasub teha plaane Webdesktop kasutamisvõimaluste suurendamiseks - kas soetada lisalitsentse ning laiendada kasutajaskonda, planeerida täienduskoolitusi või kaaluda liidestamist asutuse teiste infosüsteemidega. Kõigi soovide ja mõtete korral tasub konsulteerida meie kasutajatoega support@webware.ee või tel 66 13 900

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Asjaajamisaasta vahetus

Peagi on saabumas aastalõpp, millega kaasneb ka asjaajamisaasta lõpp ning uuel asjaajamisaastal on tavaks saanud, et dokumendiregistrites hakatakse enamus dokumente taas nr 1-st loendama, seetõttu tuleb Webdesktopi administraatoritel läbi vaadata süsteemis olevad loendurid ning vajadusel need nullida. Haldamise menüüst leiate Loendurid, kus saate neile loenduritele, mis vajavad nullimist, linnukesed ette teha ning kõige all vajutades nuppu "Nulli valitud loendurid" loendurid nullida. Loendureid saab nullida ka ükshaaval loendureid muutes.

Dokumentide loetelus tehtavad muudatused on soovitav kehtestada asjaajamisaasta algusest ning viimane aeg on need muudatused sisse viia ka Webdesktopi.

Eelmiste aastate dokumente kantakse arhivaalide loetellu ning valmistatakse ette arhiveerimiseks kolme kuu jooksul asjaajamisaasta lõppemisest, ka Webdesktopis on võimalik eelmiste aastate dokumente arhiveerida ning seda võiks sarnaselt paberdokumentidega teha samuti aasta esimeses kvartalis.

Täpsemad juhiseid nii dokumentide loetelu muutmiseks ja täiendamiseks ning arhiveerimismooduli kasutamiseks leiate Webdesktopi abi alt avanevatest juhenditest ja meie konsultantidelt.

Täpsemat infot saate küsida meie kasutajatoelt support@webware.ee. Pühade ajal on Webware kontor suletud, kuid kasutajatoe telefon ning e-post töötavad.


Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ