Webdesktop WD infokiri nr 30
18. detsember 2013

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduse ja arvete menetluse lahenduse tarneks ning juurutamiseks AS Eesti Teedega.

Otseediteerimine ja Java uuendused

Java uute versioonidega on seatud mitmeid täindavaid turvapiiranguid, millest üks olulisemaid on seotud serveri sertifikaadi kontrolliga. Viimasest uuendusest alates on Java otseediteerija kasutamisel hoiatusteadet võimalik vältida vaid juhul, kui (virtuaal)serverile on ostetud rahvusvaheline Java tootja poolt tunnustatud SSL sertifikaat. Kahjuks ei sobi selleks Sertifitseerimiskeskuse poolt väljastatu ega ka mitmed odavamad kommertssertifikaatide pakkujad, vaid tuleb kontrollida, kas sertifikaadi väljastaja on Java arendaja (Oracle) poolt aktsepteeritud. Sertifikaadi hind on mõnisada dollarit aastas sõltuvalt tarnijast, ka võivad lisanduda kulud sertifikaadi eelduseks olevale staatilisele IP aadressile. Ametlik sertifikaat aitab vältida ka veebilehitseja hoiatusteateid Webdesktopi esmakorsel avamisel. Paljude kasutajate rõõmuks sai otseediteerimise rakendus Java uuenduste testimise käigus ka MacOS toe LibreOffice paketile.

Internet Explorer 10

Internet Explorer versioon 10 kasutajatel tuleks Webdesktop kasutamiseks sisse lülitada ühilduvuskuva (compatibility view). Leiate selle menüüst "Tööriistad" ("Tools"). Loodame järgmises versioonis need piirangud kõrvaldada.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 4.5.1 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Versioon 4.5.1 on novembri lõpu seisuga paigaldatud kõikidele klientidele. Versiooni 4.5.2 plaanitav väljalase jääb 2014 a algusesse. Kogu versiooniinfo

Asjaajamisaasta vahetus

Peagi on saabumas aastalõpp, millega kaasneb ka asjaajamisaasta lõpp ning uuel asjaajamisaastal on tavaks saanud, et dokumendiregistrites hakatakse enamus dokumente taas nr 1-st loendama, seetõttu tuleb Webdesktopi administraatoritel läbi vaadata süsteemis olevad loendurid ning vajadusel need nullida. Haldamise menüüst leiate Loendurid, kus saate neile loenduritele, mis vajavad nullimist, linnukesed ette teha ning kõige all vajutades nuppu "Nulli valitud loendurid" loendurid nullida. Loendureid saab nullida ka ükshaaval loendureid muutes.

Dokumentide loetelus tehtavad muudatused on soovitav kehtestada asjaajamisaasta algusest ning viimane aeg on need muudatused sisse viia ka Webdesktopi.

Eelmiste aastate dokumente kantakse arhivaalide loetellu ning valmistatakse ette arhiveerimiseks kolme kuu jooksul asjaajamisaasta lõppemisest, ka Webdesktopis on võimalik eelmiste aastate dokumente arhiveerida ning seda võiks sarnaselt paberdokumentidega teha samuti aasta esimeses kvartalis.

Täpsemad juhiseid nii dokumentide loetelu muutmiseks ja täiendamiseks ning arhiveerimismooduli kasutamiseks leiate Webdesktopi abi alt avanevatest juhenditest ja meie konsultantidelt.

Täpsemat infot saate küsida meie kasutajatoelt support@webware.ee.

Muu info

2014 a alguses toimub IBAN kontonumbritele üleminek. Juhul, kui teie lahendustes on kasutusel kontonumbrite välju, pakume võimalust need ühekordselt konverteerida IBAN kujule. Tööde täpsustamiseks palume ühendust võtta meie kasutajatoega.

Tuletame meelde, et ddoc konteineri loomisel tuleks üle kontrollida lisatavate failide nimed. On olnud juhuseid, kus failide nimed koosnevad pikkadest lausetest või sisaldavad ülakomasid. Webdesktopist mitte olenevatel põhjustel võib selliste ddoc konteineritega töötamisel tekkida vigu kas allkirjastamisel või hiljem failide avamisel. Samuti ei toimi hetkel meist mitte olenevatel põhjustel serveripõhine allkirjastamine failidel, millel on digitempel. Selliste dokumentide puhul tuleks kasutada allkirja lisamiseks otseediteerimist (kollane kausta ikoon).

Webware kontor on suletud 23.12.2013 kuni 02.01.2014, kuid kasutajatoe telefon ning e-post töötavad.

Soovime kõigile klientidele meeldivat vana aasta lõppu! Meie jõulutervituse leiate siit: http://www.webware.ee/joulukaart2013/

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ