Webdesktop WD infokiri nr 38
17. detsember 2014

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduslahenduse juurutamiseks ja tarneks AS Ekspress Grupiga ja AS Emajõe Veevärgiga.

BDOC tugi uues versioonis

Detsembri keskel alustatakse versioon 5.1.0 paigaldusega, kus vaikimisi moodustatakse uued konteinerid BDOC formaadis. Vana DDOC formaadi kasutamise võimalus jääb esialgu alles.

RIHA

Tuletame MKM-i palvel veelkord meelde, et kõik avaliku sektori asutused peavad oma Webdesktopid registreerima RIHA-s. Webdesktop on juba mõnda aega registreeritud RIHA standardlahendusena, mis muudab klientide jaoks vormistamise lihtsamaks. Registreerumisel palume lähtuda RIA kodulehel olevast juhendist https://www.ria.ee/public/RIHA/DHSi_kasutamise_registreerimine_RIHAs_v1.pdf

Serverite pakkumine

Eelmises numbris pakutud serveritest on nüüd esimesed jõudnud kohale ja oleme neid testinud meie suurimate klientide andmemahtudega, kus andmebaasides on üle miljoni dokumendi. Erinevad katsed näitavad, et serveri jõudlus on ca 8-10 korda suurem võrreldes neid infosüsteeme hetkel käitavate serveritega. Seega tegemist on väga kiire serveriga ja me kindlasti soovitame seda kõigile, kes tajuvad, et senine lahendus on jäämas aeglaseks.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.1.0 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Versioon 5.1.0 paigaldusega alustame käesoleval nädalal. Kogu versiooniinfo

Uus hoolduspakett

Webware on viimase aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud ning oleme täna Eestis dokumendi- ja infohalduse valdkonnas selge liider. Positsiooniga kaasneb ka vastutus ning kuigi igaaastased kliendiküsitlused näitavad, et meie teenustega ollakse väga rahul, on meie ambitsioon saada veelgi paremaks. Ka klientide protsessid sõltuvad järjest enam infohaldusest, mis omakorda tingib täiendavad nõudmised nii infosüsteemi käideldavusele kui ka kvaliteedile. Peatselt algaval 2015 aastal on meie peamine fookus justnimelt kvaliteedil. Oleme selleks loonud mitmeid eeldusi juba sel aastal nii uue andmesidekeskuse avamisega, klaster-lahenduse väljatöötamisega, uute töötajate palkamisega, oma protsesside parendamisega jne, missugused tööd jätkuvad uuel aastal.

Ühe sammuna veelgi parema teenuse pakkumiseks lõime "Hooldusteenus+" paketi. Võrreldes tänase vaikimisi väärtustega hooldusteenusega lisanduvad "Hooldusteenus+" paketti järgmised võimalused:
Webware majutusteenuse kasutajatel:

Oma serveri kasutajatel:

Senised lepingud jäävad kehtima kokkulepitud tingimustel. Praeguste ühe serveriga, nö mitte-klaster lahenduste käideldavus on võimalik meie poolt tagada ISKE K1 tasemel ehk töökindlus 90% (lubatud summaarne seisak nädalas kuni ööpäev).

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie kasutajatoe poole.

Asjaajamisaasta vahetus

Peagi on saabumas aastalõpp, millega kaasneb ka asjaajamisaasta lõpp ning uuel asjaajamisaastal on tavaks saanud, et dokumendiregistrites hakatakse enamus dokumente taas nr 1-st loendama, seetõttu tuleb Webdesktopi administraatoritel läbi vaadata süsteemis olevad loendurid ning vajadusel need nullida. Haldamise menüüst leiate Loendurid, kus saate neile loenduritele, mis vajavad nullimist, linnukesed ette teha ning kõige all vajutades nuppu "Nulli valitud loendurid" loendurid nullida. Loendureid saab nullida ka ükshaaval loendureid muutes.

Dokumentide loetelus tehtavad muudatused on soovitav kehtestada asjaajamisaasta algusest ning viimane aeg on need muudatused sisse viia ka Webdesktopi.

Eelmiste aastate dokumente kantakse arhivaalide loetellu ning valmistatakse ette arhiveerimiseks kolme kuu jooksul asjaajamisaasta lõppemisest, ka Webdesktopis on võimalik eelmiste aastate dokumente arhiveerida ning seda võiks sarnaselt paberdokumentidega teha samuti aasta esimeses kvartalis.

Täpsemad juhiseid nii dokumentide loetelu muutmiseks ja täiendamiseks ning arhiveerimismooduli kasutamiseks leiate Webdesktopi abi alt avanevatest juhenditest ja meie konsultantidelt.

Jõulutervitus

Webware kontor on suletud 22.12.2013 kuni 05.01.2014, kuid kasutajatoe telefon ning e-post töötavad.

Soovime kõigile klientidele meeldivat vana aasta lõppu! Meie jõulutervituse leiate siit: http://www.webware.ee/joulukaart2014/

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ