Webdesktop WD infokiri nr 18
30. jaanuar 2012

Uudised

Uued kliendid

Uued töötajad

Webdesktop tähistas 23 jaanuaril oma 10-ndat sünnipäeva. Soovime palju õnne ka kõigile meie tarkvara kasutajatele ja loodame, et viljakas koostöö jätkub!

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Webdesktop erilahendused

Webdesktopi baasil on loodud mitmeid olulisi riiklikke infosüsteeme. Tutvustame neid ülevaatlikult järgmistes numbrites.

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) loomisega alustati 2006 aastal ja platvormiks valiti Webdesktop. Seatud lähteülesanne oli ambitsioonikas, EKIS-st pidi saama platvorm, mida kõigil kuni kesktaseme haridus- ja huviharidusasutustel on soovi korral võimalik tasuta kasutada, liituvate asutuste arvuga ca 1 600 kooli, lasteaeda või huvikooli enam kui 20 000 kasutajaga. Tänaseks on EKIS kasutusel ca 600 asutuse infosüsteemina enam kui 5 000 kasutajakontoga ning populaarsemateks mooduliteks on dokumendihaldus, sisekommunikatsiooni-, ajaplaneerimise ja intranetirakendus, kuid kasutatakse ka finantsarvestuse, varahalduse, personalitöö jt mooduleid.

Käesoleva aasta alguses valmis Tiigrihüppe SA tellimusel moodul, mille kaudu hakkab toimuma kogu kooli ja Tiigrihüppe SA vaheline asjaajamine EKIS kaudu. See tähendab, et Tiigrihüppe SA poolt korraldatud taotlusvoorudes, koolitustel, konkursitel jne osalemiseks ei esitata enam taotlusi ega muid kaasnevaid dokumente paberil vaid kogu asjaajamine on digitaalne. Võib arvata, et kaasefektina toob see kaasa EKIS-i kasutatavuse hüppelise tõusu ja teadaolevalt ei ole Eestis ühtegi teist dokumendihalduse lahendust, mis oleks kasutusel samaväärsete kasutajaarvude ning koormustega. EKIS tutvustav leht on leitav http://kis.hm.ee http://www.facebook.com/webdesktop.ee

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ