Webdesktop WD infokiri nr 56
14. juuni 2017

Uudised

Webdesktop infopäev 2017

Täname kõiki infopäeval osalejaid ja kohtume järgmisel aastal. Infopäeva materjalid:

Uus Digidoc klient

Juunis tuleb välja DigiDoc kliendi uus versioon, mis muu hulgas sisaldab Läti ja Leedu edoc ja adoc formaatide tuge, samuti ASIC-S konteinerite tuge (loe altpoolt) ja PDF allkirja kuvamise täiendusi. Soovitame kõigil kasutajatel tarkvara uuendada.

Webware suvepuhkused

Webware puhkab 03 juuli kuni 31 juuli. Puhkuste ajal on meie kontorid suletud, kuid kiireloomuliste probleemide tekkimisel saab abi kasutajatoest nii e-posti kui telefoni teel.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.3.0 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja 5.3.0 versiooni juhendid

Vanade DDOC ja esimeste BDOC failide ületembeldamine

Kõik vanad DDOC failid ja versioon 1.0 BDOC failid tuleb üle allkirjastada või tembeldada, kui soovite tagada nende tõestusväärtuse tulevikus. Selleks on järgmised võimalused: vanale konteinerile ise lisada uus allkiri (selleks tuleb moodustada uus BDOC konteiner, milles sisaldub vana konteiner), tembeldada failid üle asutuse digitempliga või lisada failidele ajatempel RIA poolt arendatava rakendusega TeRa. Lisaks ajakulule kaasneb ka rahaline kulu sõltuvalt valitud meetodist, samuti kasvab vajadus kettamahu järele, kuna vanade failide koopiad jäävad alles. TeRa kasutamine on tasuta kuni 31.07.2017, kui palju teenus hiljem maksma hakkab ei ole täpselt teada, kuid SK ID Solutions AS hinnakirja järgi võib eeldada, et näiteks 2 000 faili ajatembeldamine maksab suurusjärk 76 €.

Webdesktopides olevaid faile ei ole tehniliselt ega ka mahu tõttu realistlik käsitsi üle allkirjastada ega eristada, milliseid "pikendada" ja milliseid mitte, seega tuleb kõik Webdesktopides olevad vanad konteinerid üle tembeldada. Täna Webdesktopil ei ole digitempli tuge, kuigi see on võimalik soovi korral arendada, ja TeRa rakendus käsureal Webdesktopi jaoks kasutataval kujul hetkel veel ei tööta. Oleme RIA'l palunud TeRa rakenduse probleemidega tegeleda, kuid RIA ei toeta Debiani operatsioonisüsteemi platvormi ja ei ole kindel, kas selle rakenduse üldse Webdesktop serverites tööle saab. Kui rakenduse töölesaamine õnnestub, siis loome rakendused igas keskkonnas failide ületembeldamiseks ja seejärel lepitakse klientidega tembeldamine personaalselt kokku. Webware majutusteenuse kasutajad peavad arvestama kettamahu kasutatavuse kasvuga, kuna ajalukku jäävad vanad failid alles ja tekib uus ASIC-S tüüpi konteiner juurde. Mõnevõrra aitab probleemi lahendada vanade kannete hävitamine.

Kui aga TeRa rakendust ei õnnestu tööle saada ja/või RIA lõpetab TeRa tasuta pakkumise varasemalt, tuleb leida alternatiivne lahendus, mis on ühtlasi ka kulukam. Sellisel juhul alustame lahenduse väljatöötamisega sügisel. Vanade failide ületembeldamise ehk "pikendamise" tähtaeg on hetkel 01.07.2018 kuid RIA võib seda tähtaega tuua ettepoole.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ