Webdesktop WD infokiri nr 7
27. mai 2010

Uudised

Webware OÜ võitis järgmised riigihanked:

Sotsiaalministeeriumi hange Tööinspektsiooni infosüsteemi e-teenuste väljaarendamiseks. Tööinspektsiooni infosüsteem on üks esimesi Webdesktopil baseeruvaid suuri erilahendusi, kus toimub kogu Tööinspektsiooni põhitegevuse dokumenteerimine, menetlemine ning aruandlus. E-teenuste portaaliga luuakse tööandjatele ning füüsilistele isikutele võimalused tutvuda neid puudutava info ning menetlustega, esitada aruandeid, avaldusi jne.

Haridus- ja Teadusministeeriumi hange Eesti Koolide infosüsteemi EKIS arendamiseks aastatel 2009 - 2012. EKIS on Eesti suurim Webdesktopil baseeruv infosüsteem, mis on planeeritud kokku ca 1 000 asutuse kuni 65 000 kasutaja igapäevaseks tööriistaks. Hetkel on EKIS-ga liitunud ca 500 haridusasutust, kellest igapäevaselt kasutavad programmi pooled. Tegu on Eesti suurima elektroonilise dokumendihalduse lahendusega. Tänase seisuga on kõik Tallinna linna haridusasutused EKIS-i kaudu liidetud ka DVK-ga ning neile on võimalik elektrooniliselt dokumente saata.

Webware OÜ fännileht Facebookis

Facebooki on loodud tagasihoidlik Webdesktop fännileht. Link

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Arvete menetlemine

(Ostu)arvete elektrooniline menetlemine on aasta aastalt hoogu kogunud ning sel aastal saab tugeva riigipoolse süsti, kuna enamus riigiasutusi plaanib lähiajal üle minna elektroonilistele arvetele. Riigi toetusega on hetkel arendamisel e-arvete vahetamine üle DVK ning enamlevinud raamatupidamis- ja dokumendihaldus- programmide täiendamine e-arvetega töötamiseks. E-arve ei tähenda enam mitte skaneeritud koopiat paberarvest, vaid lisaks sellele XML dokumenti, milles on masinloetaval kujul arveread ning muud olulised andmed. Selliseid arveid, näiteks sadadest ridadest koosnevaid sideettevõtja poolt esitatuid, on võimalik Webdesktopis menetleda ridade kaupa, näiteks suunates osakonna juhile koosköölastamiseks tema osakonna kasutuses olevate telefoninumbrite mahud, lasta keskastme juhtidel koosköölastada osakondi, finantsjuhil kogu asutuse arvet jne.

Raamatupidamisprogrammi jõuab arve koos metaandmetega alles peale lõpliku koosköölastamisti DHS-s ning raamatupidaja ülesandeks jääb vaid makse teostamine. Arve eelnev menetlus DHS-s tähendab, et kaasnevad kõik Webdesktopi dokumendihalduse võimalused, sh arve info, staatuse ja menetluse (hilisemaks) jälgimiseks vastavate õiguste olemasolul otse DHS-st. Webdesktopi arvete menetlemise moodul on tänaseks jõudnud versioonini 3, sellega tutvumiseks palume võtta ühendust support@webware.ee


Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn, Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ