Webdesktop WD infokiri nr 27
31. mai 2013

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduse lahenduse tarneks ning juurutamiseks Maaelu Edendamise SA-ga ning KV Service OÜ-ga.

Uued töötajad

Aprillis lisandus Webware konsultantide tiimi Triin Versis. Triin õpib Eesti Infotehnoloogia Kolledžis infosüsteemide analüüsi. Juuni alguses asub tööle Piret Palgi, kes on lõpetamas Viljandi Kultuuriakadeemias dokumendihalduse eriala.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 4.5.1 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Infopäeva ja kliendiküsitluse kokkuvõte

Märtsis viisime läbi kasutajatoe tagasiside küsitluse. Hinnangud klienditoele on kõrged, kuid paraku oli vastajate arv üsna väike, mistõttu kaalume, kas järgmisel aastal küsitlust taolisel kujul läbi viia või mitte. Kasutajatoe arendamine on üks meie prioriteetidest ja hea meelega kuulame teie ettepanekuid, mis võib saata aadressil klem@webware.ee

Infopäeva tagasiside ankeete laekus märksa rohkem ning need olid varustatud sisukate kommentaaridega - võtame need kindlasti järgmisel korral arvesse. Hinnete põhjal järeldame, et kõige suuremaks kitsaskohaks oli infopäeva asukoht. Arvestades, et osalejad sõidavad kohale üle Eesti, on head kompromissi raske leida. Oleme jälginud, et konverentsikeskus paikneks Tallinna kesklinnas, kuna enamik kasutajaid tuleb siiski pealinnast ning läheduses oleksid head parkimisvõimalused. Järgmiseks korraks katsume leida suurema saali ja võtta kasutusele helivõimendi. Oodatud on Teie ettepanekud teemade ja esinejate osas.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ