Webdesktop WD infokiri nr 2
25. november 2009

Uudised

Üle 50% DVK kasutajatest on Webdesktop platvormil

Novembri statistika järgi on DVK-ga liitunud 497 asutust ja neist üle poolte kasutavad Webdesktopil põhinevaid infosüsteeme. DVK ehk dokumendivahetuskeskus on erinevatele dokumendihaldusüsteemidele ja muudele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele ühine keskset dokumendivahetuse teenust pakkuv infosüsteem. DVK ülesanne on hajutatult paiknevate infosüsteemide liidestamine X-tee vahendusel, dokumentide lühiajaline säilitamine ning kontrollitav edastamine, mis eristab teda e-posti teel dokumendi saatmisest. DVK-ga on liidestatud kõik suurimad Eestis müüdavad dokumendihalduse tarkvarad. Webdesktopi kasutajatele on DVK-ga liitumine tasuta.

Webdesktop on esimese DHS tarkvarana registreeritud RIHA-s

RIHA on keskkond riigi infosüsteemide registreerimiseks, haldamiseks ning ka planeerimiseks. Näiteks X-tee'ga liitumine toimub RIHA kaudu. Lihtsustatult võib öelda, et kõik riigiasutuste andmekogud peavad olema RIHA-s registreeritud, siia alla kuulub ka kasutatav dokumendihalduse programm. Oma asutuse DHS programmi kirjeldamine on lihtsam, kui valite ülemaks (parent) infosüsteemiks Webdesktopi. RIHA-ga liitumine on vältimatu kui plaanite kasutada DVK teenust.
RIHA link
Uued kliendid

Webware sõlmis lepingu Bigbank AS-ga dokumendihalduse tarkvara tarneks ning juurutamiseks Bigbank kontsernis Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Saksamaal.

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Monitooring

Hooldust- ja tugiteenuse raames jälgib Webware klientide keskkondade toimimist automaatse monitoormistarkvaraga Nagios. Monitooringutarkvara kontrollib DHS-de olekut iga 5 minuti järel ning teavitab rikkest, kui teenus ei ole vastanud kolmele järjestikulisele päringule. Teavitus saadetakse ka juhul, kui süsteemi töö taastub. Klientidel on soovi korral võimalik tellida e-posti teel teavitused teenuse katkestuste kohta. Teenus on hoolduslepingu hinna sees.

Monitooringuteadete tellimiseks palume võtta ühendust support@webware.ee

Lähetused

Oleme välja töötanud Webdesktopis risttabelil pöhineva lähetuste lahenduse, mis sisaldab lähetuse avaldust, vastavate korralduste andmist, aruandeid, kulude-tulude automaatset arvutust ning raamatupidamuslikud toimingud (hetkel integreeritud Navisioni raamatupidamistarkvaraga). Lahendus on kohaldatav iga Webdesktopi kliendi jaoks.

Lahendusega tutvumiseks palume võtta ühendust: support@webware.ee

Koolitused

Soodus!
  • Webdesktop peakasutaja koolitus. Webdesktop häälestamine, registrite loomine ja muutmine, töövoogude haldamine, trükimallide koostamine, asjaajamise korraldamine Webdesktop abil, erinevad Webdesktop moodulid.
  • Webdesktop koolitus asutuse juhtidele. Webdesktop võimalused, erinevad moodulid. Süstematiseeritud info haldamine, Webdesktop rakendamine asutuse juhtimisse.
  • Webdesktop kasutajate koolitus. Lõppkasutajate koolitus. Dokumentide loomine, hõlmamine, menetlemine. Info edastamine, vastuvõtmine ja otsimine.
  • Versiooniuuenduse koolitused. Reeglina mõeldud peakasutajatele aitamaks kasutusele võtta uusi võimalusi.

Koolitused viiakse reeglina läbi kliendi juures, koolituse hind on 700 kr/tund. Koolituspakkumise saamiseks palume võtta ühendust support@webware.ee

Webware OÜ | Liimi 1, Mustamäe tee, Tallinn, Telefon: +372 65 97 000 Webware OÜ