Webdesktop WD infokiri nr 1
29. oktoober 2009

Tutvustus

Käesolevaga jõudis Teie postkastidesse esimene Webdesktop uudiskirja number. Webware OÜ on käesoleval aastal jõudsalt kasvanud, samuti on arenenud Webdesktop. Leidsime, et uudiskirja käivitamine aitab meil hoida kasutajaid kursis uute võimalustega ning ühtlasi saada Teilt täiendavat tagasisidet. Uudiskiri hakkab ilmuma kümme korda aastas ning igas numbris kajastame Webdesktopiga seotud uudiseid, peatume lühidalt uutel arendustel ning räägime pikemalt mõnest konkreetsest moodulist. Uudiskirja tellimiseks palume anda märku support@webware.ee, samuti juhul, kui olete selle kirja saanud soovimatult.

Uudised

Selle aasta suvel viis Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) läbi küsitluse DVK-ga liitunud dokumendihaldussüsteemide kasutajate hulgas. Hinnati kategooriaid "rahulolu dokumendihaldusprogrammiga", "soovitavad dokumendihaldusprogrammi" ja "dokumendivahetuskeskuse teenuse töökindlus". Kasutajad hindasid Webdesktopi ülekaalukalt parimaks kõigis kategooriates. DVK ehk dokumendivahetuskeskus on erinevatele dokumendihaldusüsteemidele ja muudele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele ühine keskset dokumendivahetuse teenust pakkuv infosüsteem. DVK ülesanne on hajutatult paiknevate infosüsteemide liidestamine X-tee vahendusel, dokumentide lühiajaline säilitamine ning kontrollitav edastamine, mis eristab teda e-posti teel dokumendi saatmisest.

Webware meeskond tänab oma kasutajaid positiivse tagasiside eest!

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Majutusteenus

Webware OÜ käivitas majutusteenuse pakkumise 3 aastat tagasi ja tänaseks on enamus kliente otsustanud majutusteenuse kasuks. Majutusteenus tähendab, et klient usaldab oma andmed ning programmi Webware serveritesse. Webware kasutab maailmas tunnustust leidnud HP Proliant äriklassi servereid, mis on paigaldatud Eesti suurima teenusepakkuja Elion Ettevõtted spetsiaalsesse serveriruumi. Serveriruumis on elektrigeneraatoriga garanteeritud vool, konditsioneeridega reguleeritud ühtlane temperatuuri ja niiskuse tase ning gaaskustutussüsteem, mis tulekahju puhul väldib serverite kahjustumist. Loomulikult on serveriruumi välistatud kõrvaliste isikute ligipääs ning ruum ise on ööpäevase valve all. Soovitame majutusteenust järgmistel põhjustel:


Webdesktop majutusteenuse hinnapakkumise saamiseks palume võtta ühendust ergo@webware.ee

Koolitused

Soodus!
  • Webdesktop peakasutaja koolitus. Webdesktop häälestamine, registrite loomine ja muutmine, töövoogude haldamine, trükimallide koostamine, asjaajamise korraldamine Webdesktop abil, erinevad Webdesktop moodulid.
  • Webdesktop koolitus asutuse juhtidele. Webdesktop võimalused, erinevad moodulid. Süstematiseeritud info haldamine, Webdesktop rakendamine asutuse juhtimisse.
  • Webdesktop kasutajate koolitus. Lõppkasutajate koolitus. Dokumentide loomine, hõlmamine, menetlemine. Info edastamine, vastuvõtmine ja otsimine.
  • Versiooniuuenduse koolitused. Reeglina mõeldud peakasutajatele aitamaks kasutusele võtta uusi võimalusi.

Koolitused viiakse reeglina läbi kliendi juures, koolituse hind on 700 kr/tund. Koolituspakkumise saamiseks palume võtta ühendust support@webware.ee

Webware OÜ | Liimi 1, Mustamäe tee, Tallinn, Telefon: +372 65 97 000 Webware OÜ