Webdesktop WD infokiri nr 36
31. oktoober 2014

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduslahenduse juurutamiseks ja tarneks Eesti Kunstiakadeemiaga ja OÜ-ga Roheline Laine.

Webware majutuskeskuse laiendus

Webware käivitas teise serverikeskuse Linxtelecom ruumides. Teine serverikeskus uue võrguoperaatori juures võimaldab teenuseid dubleerida erinevates füüsilistes asukohtades, eriti oluline on see varukoopiate seisukohast, kuna nüüdsest on võimalik varukoopiaid säilitada teises asukohas ning kaitsta neid suuremate õnnetuste nagu näiteks primaarse serverikeskuse hoone hävingu eest. Webware serverikeskused on omavahel seotud privaatse 1 Gb/sek fiiberoptilise ühendusega.

BDOC tugi

Webdesktopis on BDOC tugi oktoobri keskpaiga seisuga täielikult realiseeritud. Tootmiskeskkondadesse jõuab tugi versiooniga 5.0.2, mis väljastatakse aasta lõpus.

SSL protokolli turvaviga

Kahjuks on leitud järjekordne turvaviga SSL protokollis, mida saab ära kasutada nn "Poodle" rünnakuga. Seoses sellega tuleks võimalusel veebiserveris keelata SSLv3 kasutamine, täpsem info on Webdesktop paigaldusjuhendus. Pikemas perspektiivis soovitame sertifikaatide loomisel võtta kasutusele SHA256 algoritm, mis on turvalisem kui täna vaikimisi kasutusel olev SHA1. Oma veebiserveri turvalisust saate testida siin https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.0.2 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Versioon 5.0.2 väljastatakse aasta lõpus. Kogu versiooniinfo

Infosüsteemi registreerimine RIHA-s

MKM ja RIA paluvad kõigil avaliku sektori asutustel registreerida oma Webdesktopid RIHA-s (riigi infosüsteemide halduskeskkond). Webdesktop on juba mõnda aega registreeritud RIHA standardlahendusena, mis muudab klientide jaoks vormistamise lihtsamaks. Registreerumisel palume lähtuda RIA kodulehel olevast juhendist
https://www.ria.ee/public/RIHA/DHSi_kasutamise_registreerimine_RIHAs_v1.pdf

Registreerumine on vajalik, kuna RIA rahastab riigipoolseid arendusi vaid RIHA-s registreeritud süsteemidel, teisest küljest aitavad RIHA-s kirjeldatud andmed planeerida uusi arendusi ning teenuseid. Vajadusel pakub liitumisel abi RIA kasutajatugi.

Riigiasutuste ühtne identiteet avalikus liideses

Seoses riigiasutuste ühtse identiteedi rakendamisega on tekkinud vajadus logode muutmiseks Webdesktop avalikus liideses. Webdesktopis on see võimalus olemas, kuid see eeldab Webware poolset seadistamist. Vajadusel palume võtta ühendust meie kasutajatoega. https://valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/valitsusasutuste-visuaalse-identiteedi-stiilijuhis

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ