Webdesktop WD infokiri nr 51
27. oktoober 2016

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud AS E-Profiiliga ja Eesti Rahvusraamatukoguga infohaldussüsteemi tarneks ja juurutamiseks.

Dokumendihalduse konverents

MTÜ Dokumendihaldurite Ühing korraldab 23. novembril 2016 konverentsi, mille üldteema on "E-riigi mõju info- ning dokumendihaldusele". Konverents toimub Tallinnas Meriton Hotelli konverentsikeskuses. Täpsem info ja registreerimine http://www.dokumendihaldus.ee/uritused

Arendustiimi laienemine

Webdesktop arendustiimiga liitus oktoobris arendaja Rain Adamson.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.2.3 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja 5.2.3 versiooni juhendid

Webware väljastatavad arved ja operaatorteenus Webdesktop baasil

Seoses e-arvetele üleminekuga ja erinevate operaatoritega on väga palju küsimusi tekkinud seoses meie väljastatavate arvetega. Webware väljastab kõik oma arved nii XML kui PDF failina ja saadab alati e-posti teel mõlemad failid. Kõik, kes kasutavad Webdesktoppi arvete koostamiseks ja väljastamiseks, ka nende jaoks on võimalik antud lahendust kohandada. Kes aga kasutavad Webdesktopi arvete menetlemiseks, siis neil on võimalik meie poolt saadetud XML fail kohe süsteemi lugeda. Samuti, kes soovivad Webware käest arveid DVK kaudu, palume meie kasutajatoele sellest teada anda.

Webware plaanib liituda ka e-arvete operaatorite võrguga ning tulevikus edastada arveid lisaks e-postile ja DVK-le ka operaatorite otseliidestuse kaudu, mis tähendab, et te ei pea e-arvete menetlemiseks liituma mõne teise operaatoriga vaid saate kõik teha Webdesktopis. Webdesktop jääb opereerima vaid e-arvetega, st paberarvete olemasolul (nt välismaised partnerid) tuleb tulevikus paberarve kas ise süsteemi sisestada või kasutada mõne digitaliseerimisteenuse osutaja abi. Täpsem info tuleb juba järgmistes infokirjades.

Andmete hägustamise seadistamine

Uues versioonis on tüübihalduses iga välja lisamise või muutmise vormile lisandunud uus rippmenüü "Andmete hägustamine". Andmete hägustaja eesmärk on Webdesktopi andmebaasis olevad tundlikud andmed (näiteks e-posti aadressid, tavalised aadressid, nimed, lepingute summad, personalidokumentide sisud, poolte nimed jne jne) hägustada. See tähendab, et need kas asendatakse suvaliste andmetega, kustutatakse või muudetakse nende sisu nii, et neid saaks kasutada testimisel. Nimelt enamus Webdesktop testkeskkondi tehakse kloonina tootmiskeskkondadest, st need sisaldavad päris andmeid, mis on ühest küljest küll hea võimalikult eluliste situatsioonide testimisel kuid teisest küljest võib esindeda vajadus teha test- või arendusandmebaasile ligipääs ka kolmandatele osapooltele, viia läbi koolitusi jne, kus on risk avaldada tootmisandmeid, mida ei soovita. Seetõttu on välja töötamisel lahendus, kus tootmiskeskkonnas saab igale andmeväljale määrata hägustamise viisi, muidugi tasub seda määrata vaid tundlikele väljadele. Näiteks on menüüs on valikud "tühjenda", "tekst", "aadress", "kontakt", "inimese nimi", "e-post" jne. Seejärel tootmiskeskkonna kloonimise järgselt saab käivitada test- või arenduskeskkonnas andmete hägustamise skripti, mis vastavalt tehtud seadistusele andmed ära muudab. Seega on vaja antud seadistused teha vaid juhul, kui teil on plaanis tulevikus hägustamist kasutama hakata.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ