Webdesktop WD infokiri nr 58
26. oktoober 2017

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingu Siseministeeriumiga infohaldussüsteemi tarneks ja juurutamiseks.

Hoolduse hinnatõus

Planeerime uuest aastast tõsta hoolduse hindasid, kuna ühest küljest on kasvanud tööjõukulud ja teisest küljest on lahendused muutunud oluliselt keerukamaks, mis tähendab, et pöördumiste lahendamine nõuab rohkem ressursse. Hinnatõus on vajalik, kuna me ei soovi teenuse kvaliteedis järgi anda ning hooldustiim on kasvamas. Võtame iga kliendiga hinnatõusu osas personaalselt ühendust, hinnatõus ei puuduta 2017 aastal liitunud kliente.

Haldusreform

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele jõustuvad haldusterritoriaalsed muudatused valimistulemuste väljakuulutamise päeval, täpsem info on haldusreformi veebilehel: http://haldusreform.fin.ee/

Riiklikes registrites, mis on liidestatud ADS-ga muudetakse andmeid automaatselt ADSi kaudu; registriandmete muudatus võib toimuda ühinemise jõustumisest mõningase viitega paari päeva jooksul. Webdesktop ei ole ADS-ga liidestatud, seega Webdesktop kontaktiregistris aadressandmete muudatused automaatselt ei jõustu.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.4.0 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja 5.4.0 versiooni juhendid

ID kaardi ja tembeldamisega seotud uudised

Turvaprobleemiga ID kaartide sertifikaatide uuendamine algab käesoleval nädal ja toimub nii, et kõigepealt tuleb arvutis uuendada ID kaardi tarkvara misjärel tarkvara abil genereeritakse kaardil uus sertifikaat. Uus sertifikaat on varasemast erineva algoritmi abil loodud, mis tähendab vähemalt esialgu mitmeid probleeme:

Uued kaardid on meil testimisel, on võimalik, et uute sertifikaatide kasutamine nõuab Webdesktop versiooniuuendust. Täpsem info https://www.id.ee/?id=38143

DDOC ja BDOC failide ületembeldamine

RIA andis teada, et TeRa rakendusele planeeritud bdoc failide ületembeldamise toe valmimine on edasi lükatud ja bdoc failide tembeldamine saab eeldatavalt võimalikuks 2018 a alguses. Ühtlasi pikendati avaliku sektori tasuta tembeldamise perioodi käesoleva aasta lõpuni. Soovitame kõigil käesoleva aasta jooksul ddoc failid ära tembeldada ning jätta bdoc failide tembeldamine uude aastasse. See küll tähendab, et tembeldamist tuleb teha kaks korda, kuid vähemalt saab ddoc failid, milliste maht on ülekaalus, tasuta ära tembeldada.

Webware alustab oma majutuskeskkonnas juba tembeldatud DDOC failide tagasilaadimist järgmise nädala jooksul.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ