Webdesktop WD infokiri nr 28
16. september 2013

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduse lahenduse tarneks ning juurutamiseks Lennuliiklusteeninduse AS-ga, Alexela Group OÜ-ga ning Teede Tehnokeskusega.

Uued töötajad

Mais asus tööle programmeerija Elgar Lepp. Elgar õpib Tallinna Tehnikaülikoolis tarkvaraarendust.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 4.5.1 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi DHS-de statistika

Juuli alguses avaldas MKM värske statistika DHS-dest avalikus sektoris. Statistika andmetel on populaarseim DHS Webdesktop 26% osakaaluga. Elektrooniliste dokumentide osakaal on suurim ministeeriumites, moodustades 74% kõikidest dokumentidest, sh. DVK dokumentide osakaal 21%. Teistel asutustegruppidel (näiteks kohalikud omavalitsused) jääb DVK dokumentide osakaal 2% piiresse. DVK poolt pakutud kokkuhoiuks oli aastal 2012 ca 0,5 milj € ja käesoleval aastal võib prognoosida säästu ca 1 milj €, seega tasub tõsiselt kaaluda DVK aktiivsemat kasutamist. Kulude hindamisel on arvestatud nii posti, paberi, printimise kui ka tööjõukulu dokumendi vastuvõtmisel ja saatmisel. E-posti kasutamisel puuduvad küll paberi, printimise ja postikulud, kuid tööaega kulub siiski rohkem kui DVK kasutamisel. DVK-ga on tänaseks liitunud üle 600 asutuse. http://www.mkm.ee/dokumendihaldussusteemid-avalikus-sektoris-2/

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ