Webdesktop WD infokiri nr 44
30. september 2015

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingu infohalduse lahenduse tarneks ning juurutamiseks AS Eesti Lotoga.

Avalikus sektoris e-arvetele üleminek

Rahandusministeeriumi eestvedamisel peavad kõik 1 662 avaliku sektori asutust järgmisel aastal võtma vastu e-arveid, kuid esialgse tähtaja 01 jaanuar 2016 asemel on tähtajaks 1. juuli 2016. Webdesktopis on olemas juba täna võimalused e-arvete vastuvõtmiseks ja menetlemiseks, samuti on loomisel võimalused e-arvete väljastamiseks. Pidevalt toimub e-arvete mooduli täiendamise vastavalt klientide tagasisidele ja tellimustele. Webdesktop ostuarvete moodul on liidestatud DVK kaudu kõigi DVK-ga liitunud raamatupidamistarkvaradega kui ka otseliidestuste kaudu Navisioniga, SAP-ga, Tresooriga, Rooliga, Eevaga ja Hansaga. Liidestused eeldavad tavaliselt ka kolmepoolseid (WD arendaja, RMP arendaja ja WD kasutaja) kokkuleppeid ja mõningaid arendusi, mis tulenevad organisatsioonide eripäradest.

Ostuarvete mooduli võimaluste ja käikuvõtmise kohta saab lisainfot meie kasutajatoelt support@webware.ee

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.2.0 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Webdesktop 5.2.0 väljastatakse IV kvartalis

Kogu versiooniinfo ja 5.1.1 versiooni juhendid

Hooldusteenus+

Kuna hetkel käib järgmise aasta eelarvete planeerimine, tuletame meelde "Hooldusteenus+" paketi omadused ja soovitame võimalusel sellele üle minna:

Webware majutusteenuse kasutajatel:

Oma serveri kasutajatel:

Praeguste ühe serveriga, nö mitte-klaster lahenduste käideldavus on võimalik meie poolt tagada ISKE K1 tasemel ehk töökindlus 90% (lubatud summaarne seisak nädalas kuni ööpäev).

Hinnapakkumise saamiseks palume pöörduda meie kasutajatoe poole support@webware.ee

Andmete turvalisus

Andmed on tihti väärtuslikum vara, kui osatakse arvata. Ohud on erinevad - konfidentsiaalse teabe avalikuks muutumine, ärisaladuste vargus, serverite häkkimine jne. Kuigi suurim ohuallikas on inimesed ja enamus riske on maandatavad organisatoorsete vahenditega, on Webdesktopi kasutamisel turvalisuse tõstmiseks palju erinevaid tehnilisi võimalusi ja toome neist mõningad välja, mida soovitame tungivalt kaaluda:

Lisainfot erinevate meetmete rakendamise kohta saate küsida meie kasutajatoelt support@webware.ee
Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ