Webdesktop WD infokiri nr 39
19. veebruar 2015

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduslahenduse juurutamiseks ja tarneks AS TREV-2 Grupiga

Otsime konsultanti

Otsime oma kasvavasse meeskonda konsultanti. Täpsem info meie kodulehel http://www.webware.ee/et/toopakkumised

Hooldus+ lisandunud võimalused

Eelmises numbris kirjeldatud Hooldus+ paketile lisandusid järgmised võimalused:

DVK statistika

Värske aruande kohaselt on käesoleva aasta alguse seisuga DVK-ga liitunud 664 asutust ja kogu DVK kasutuse perioodi vältel on DVK-d kasutavad asutused kokku hoidnud 1,5 milj eurot tehes seejuures DVK-le kulutisi 0,8 milj eurot. 2014 aastal saadetud DVK kaudu kokku 164 tuhat dokumenti ja hoiti kokku ca 0,5 milj eurot, mis on 13% rohkem kui 2013. aastal. Peamine kokkuhoid on seejuures postikuludelt. Soovitame kõigil avaliku sektori asutustel, kes ei ole veel DVK-ga liitunud, seda teha. Vajadusel aitab meie kasutajatugi.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.1.1 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Varukoopiate tegemine

Hiljuti juhtus ühel asutusel serveririke, kus tuli välja, et nende IT partner ei olnud korrektselt varukoopiaid teinud ja kaduma läksid ca 1 kuu andmed. Rõhutame siinkohal, et isegi kui IT partneri lepingus on taoliste apsakate kohta ette nähtud sanktsioonid ei too need kuidagi tagasi kadunud andmeid. Palume kõigil oma serveri kasutajatel teha perioodilist varukoopiate kontrolli, mis peab kindlasti hõlmama ka taastamise proove.

Webware majutusteenuse puhul on võimalik varukoopiate kindlust suurendada kasutades Hooldus+ paketti, kus varukoopiad tehakse teise serverikeskusesse ning võimaldatakse ka varukoopiate laadimine oma serverisse.

Eelinfo X-tee versioon 6 kohta

RIA teatab, et 2015. aastal algab üleminek X-tee versioon 6-le Eestis. Üleminek on planeeritud lõpetada 2017. aasta alguseks. Praegu on selge, et X-tee uuele versioonile üleminek tähendab igal juhul arendus- ja investeerimisvajadusi ning RIA palub võtta seda arvesse 2015. ja 2016. aasta tööplaanide koostamisel ning näha ette vajalikud ressursid hiljemalt 2016. aasta eelarves. Praegu ei ole veel võimalik kulusid hinnata, vastava info edastab RIA käesoleva aasta II poolaastal.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ