Webdesktop WD infokiri nr 47
8. veebruar 2016

Uudised

Uued kliendid

Sõlmisime lepingu Seesam Insurance AS-ga infohalduse lahenduse tarneks ning juurutamiseks Eestis, Lätis ja Leedus.

Webdesktop infopäev 2016

Käesoleva aasta infopäev toimub kolmapäev 27. aprill Tallinnas. Täpsem info ja registreerimine tuleb järgmise infokirjaga.

Webdesktop kasutuse registreerimine

Riik on aastaid kutsunud asutusi üles andmekogude kasutust RIHA-s registreerima ja kuna kasutajate aktiivsus on olnud tagasihoidlik asub rakendama sunnimeetodeid. Nimelt on infosüsteemi registreerimine eelduseks X-tee (ja seega DVK) kasutamisele, samuti jälgib riik DHS-de arendajatelt kesksete arenduste tellimisel kui palju on antud süsteemil RIHA-s registreeritud kasutajaid. Webdesktopi tegelikest kasutajatest on registreerunud väike osa, seega palume kõigile avaliku sektori asutustel Webdesktop kasutamine RIHA-s registreerida. Vastava juhendi leiate https://www.ria.ee/public/RIHA/DHSi_kasutamise_registreerimine_RIHAs_v2.pdf

Uus ID-kaardi ESTEID vahesertifikaat

Kuna uued ID-kaardid väljastatakse tugevama SHA-2 räsialgoritmiga, on Sertifitseerimiskeskus enamikele kasutajatele saatnud teate palvega infosüsteemides võtta kasutusele uus ESTEID vahesertifikaat. Nimetatud sertifikaat on Webdesktop koosseisu lisatud ja jõuab meie kasutajateni versiooniuuendusega veebruaris-märtsis.

JPP klassifikaatori uus versioon

Väljastati juurdepääsupiirangute klassifikaatoril JPP uus versioon 2.0 (JPPv2). Failid, sh versioonide võrdlustabeli, leiate RIHAs, aadressil https://riha.eesti.ee/riha/main/kla/juurdepaasupiirangute_klassifikaator_ver2/

Internet Exploreri tugi

Kuna Microsoft teatas, et alates 12 jaanuarist ei toeta nad enam IE vanemaid versioone (8,9,10), on ka meie poolt toetatud vaid IE 11. Soovitame kõigil IE kasutajatel uuendada oma tarkvara uusima toetatud versiooni peale. Microsoft Edge veebilehitseja ei ole Webdesktopi poolt toetatud.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.2.2 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Webdesktop 5.2.2 väljastatakse veebruar 2016

Kogu versiooniinfo ja 5.2.2 versiooni juhendid

DHS-de tehnilise jätkusuutlikuse analüüs

Riigi Infosüsteemide Amet teostas 2015 aastal dokumendihaldussüsteemide tehnilise jätkusuutlikuse analüüsi, mille eesmärgiks on anda suuniseid uue DHS-i hankimisel kui ka hinnata kasutuses olevate DHS-de jätkusuutlikust tehnilisest vaatest. Kuigi analüüsi lõppversioon ei ole veel valminud võib teha esimesed kokkuvõtted. Analüüsi valimis olid 8 Eestis enimkasutatavat DHS-i ja hinnati muu hulgas nii ülalhoiukulusid asutuse ja kasutaja kohta, tunnihindu, arendusprojektide kestusi ja kulusid, andmete migreerimise kulusid, eksportimise võimalusi, seadistusvõimalusi, logide tingimusi, veebilehitsejate tuge, DVK tuge, RIHA-s registreeritud kasutavate asutuste hulka, ISKE võimekust kui ka arendusmeeskonna suurust.

Tulemites nenditakse, et ei ole mitte ühtegi DHS-i mis vastaks 100%-liselt kõikidele uuritavatele aspektidele, kuid kõige paremini kattis uuritavaid aspekte Webdesktop, samuti on 5 a perspektiivis Webdesktop asutuse jaoks kõige madalamate kuludega.

Täname kasutajaid kes on meie tarkvara valinud ja küsitluses osalesid! Panustame ka sel aastal oluliselt ettevõtte arengusse luues Tartusse uue kontori ning laiendame oma konsultantide ja arendajate meeskondi.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ