Webdesktop WD infokiri nr 67
21. veebruar 2019

Uudised

Uued töötajad

Veebruaris asus meie kasutajatukke tööle Katrin Ülesoo. Katrin omab pikaajalist Webdesktop kogemust Viljandi Haiglast.

Outlook plugina uus versioon

Veebruaris valmis meie Outlook plugina versioon 1.0.11. Palume kõigil plugina kasutajatel kindlasti uuendada, kuna parandati oluline viga. Plugina saab laadida meie kodulehelt https://www.webware.ee/et/outlook-plugin

Webinarid

Jätkuvalt on võimalik registreeruda meie webinaridele:

Webinaridel osalemise soov palun saata sales@webware.ee
Webinarid on tasulised:

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.4.8 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja 5.4.7 versiooni juhendid

Tehnoloogia

DHX

Enamus Webdesktopi klientidest ja 100% meie majutusteenuse kasutajatest on viidud DVK-lt DHX-le. Webware kasutab oma arendatud DHX adapterit ning kuna kasutajaliides õnnestus samaks jätta, siis on üleminek ja juurutamine tavakasutaja ja Webdesktop administraatori jaoks üsna nähtamatu, kogu töö tehakse turvaserveri ja WD serveri administraatorite poolt.

Seoses üleminekuga tegime statistikat ning selgub, et kõigist DVK/DHX kasutavatest asutustest ca 63% kasutab Webdesktopi. Seda numbrit ei saa üks ühele üle kanda Eestis kasutatavate dokumendihaldussüsteemide turuosade hindamiseks, kuna Webdesktop on väga tugevalt esindatud ka erasektoris, kes seni DVK-d kasutanud ei ole. Seega Webdesktop turuosa kindlasti on veelgi suurem. DHX-ga ei ole varasemat avaliku sektori piirangut ja kutsume üles kõiki erasektori asutusi DHX-ga liituma - DHX-l on üle 800 avaliku sektori asutuse, kellega saab nö "tähitud kirja" elektroonilisel vastel dokumente vahetada.

GoPro ja DHX

DHX-i kasutades ei ole hetkel võimalik GoPro süsteemidele dokumente saata. Viga on GoPro poolel ja GoPro arendajat on teavitatud. GoPro süsteeme on Eestis kasutusel mõned üksikud.

Uus ID-kaart

Uus ID kaart on Webdesktopi poolt toetatud, kuid tuleb jälgida, et teie versiooniuuendus oleks tehtud 06.12.2018 või hiljem.

ASIC-E

Teatavasti on viimase ID kaardi uuenduse järgselt vaikimisi digikonteineri formaadiks asice, mis sisult küll sarnaneb varasema bdoc'ga kuid tehniliselt kasutab allkirjas varasema ajamärgi (timemark) asemel ajatemplit (timestamp). See toob muudatused nii allkirjastamise teenuses kui ka hinnastamises, nimelt ajatempel on eraldi tasuline teenus, mis on vaja SK ID Solutions-lt tellida ning samuti tähendab see, et allkirjastamine muutub ajatempli päringu võrra kallimaks. Webware majutusteenuse kasutajatele saadetakse lähinädalatel vastavad majutusteenuse lepingute lisad.

Tehnilise poole pealt ei ole kahjuks teegid ajaga kaasas käinud. SK ID Solutions plaanib oma uue asice toega allkirjastamise teenuse/teegi tootmises kasutusele võtta märtsis. Webware täna arendab teenust vastu nimetatud uut teenust ja loodetavasti märtsis lahenevad ka asice allkirjastamise probleemid. Hetkel on ajatempliga allkirjastamine võimalik vaid juhul kui fail laetakse allkirjastamiseks SK ID Solutions serverisse, kuid seal on omakorda 4 MB suurune üleslaadimise piirang.

DKIM - Webware majutusest e-kirjade saatmine

E-kirjad on internetis üks rünnatavamaid teenuseid, olgu siis spämm, võltsimine, õngitemine, viiruste saatmine või midagi muud. Meie majutuse klientide jaoks on probleemiks see, et kui soovitakse meie majutusest saata nö oma nime all kirju, siis need väljuvad Webware e-posti serverist ja raske on veenduda, kas saatja on päriselt see, kes ta väidab end olevat. Tehniliselt oleme selle probleemi lahenduseks võtnud kasutusele DKIM-i, kus teie asutuse nimel saadetavad e-kirjad signeeritakse võtmega, mida saab teie asutuse nimeserverist kontrollida. Üsnagi tehniline, kuid usutavasti teie asutuse IT juhi jaoks mõistetav. DKIM juurutamiseks tuleb anda meie kasutajatoele märku ja meie tehniline personal loob vastavad võtmed ning edastab teie asutuse IT-le. Siis on kõigil teie e-kirja saanutel võimalik kontrollida, et kiri tuli päriselt teie asutusest.

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ