Webdesktop WD infokiri nr 73
27. veebruar 2020

Uudised

Microsoft AD uuendus

NB! Microsoft väljastab märtsis 2020 uuenduse, mis AD puhul piirab port 389 kasutamist. See tähendab, et need Webdesktop - AD liidestused, mis kasutavad LDAP protokolli pordiga 389 jäävad peale antud uuenduse paigaldamist seisma ning kasutajad ei saa enam WD-sse sisse logida. Lahenduseks on kasutada LDAPS-i pordiga 636. Palume kõigil AD liidest kasutavatel klientidel veenduda, et kasutusel on LDAPS.

Uued töötajad

Aasta alguses liitusid Webware tiimiga projektijuht Eda Aitsen ja arendaja Richard Riispere.

WD peakasutaja teenus

Meilt on küsitud Webdesktop peakasutaja teenust. See tähendab, et keskkonna administreerimine, seadistamine, kasutajate loomine, õiguste määramine jne oleks meie kasutajatoe teha. Oleme valmis sellist teenust pakkuma, mis ühtlasi sisaldaks ka kliendiga regulaarseid kohtumisi, et vastavalt kliendi organisatsiooni muutustele kaasajastada WD-s olevaid andmetüüpe ja protsesse. Huvi korral palun võtta ühendust meie kasutajatoega.

Versiooniinfo

Arendusversiooni 5.5.5 lisandusid viimati järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo ja juhendid administraatorile

GDPR-st

Viitame Delfi Ärilehe artiklile - GDPRi nõuete rikkumise eest on Euroopa Liidu liikmesriikides määratud juba sadade miljonite eurode ulatuses trahve. Baltimaade seni suurima, 150 000 eurose trahvi sai Läti ettevõtte. Ettevõtet trahviti, kuna ta ei suutnud tuvastada, kuidas andmeid töödeldakse ja mida nendega tehakse ning kas ettevõttel on selleks ka õiguslik alus. Leedus trahviti finantstehnoloogia ettevõtet üleliigsete isikuandmete kogumise ja turvanõuete eiramise eest 61 500 euro suuruse trahviga.

Eesti Andmekaitse Inspektsioon on seni olnud tagasihoidlik ja ei ole trahve määranud, kuid Euroopa Liidu andmekaitse inspektsioonid on määratud sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvaid trahve ning neid tuleb iga päev juurde.

Webdesktopis lisaks kõigele muule on üsna lihtne teha asutuse vajadustele vastav GDPR register, kirjeldada infovarad, protsessid jne. Seejuures ei tohi ära unustada Webdesktopi ennast ning selles sisalduvaid juba andmeid. Kindlasti tuleb suuremat pöörata tähelepanu testkeskkondadele ja nende kasutamisele. Testkeskkond on tootmissüsteemi kloon, kuid ühe olulise vahega - testkeskkonnas on võimalik olulised andmed hägustada. Saate testkeskkonnas katsetada trükimalle, registrite muudatusi, valimistada ette uusi andmetüüpe, teha asutusesiseseid koolitusi jne kartmata seejuures rikkuda andmekaitsereegleid. Samuti aitab testkeskkond vältida ülejäänud asutuse töö häirimist, andmete kustutamist või rikkumist, õiguste vale määramist jne. Testkeskkond pakub hea võimaluse versiooniuuendus "läbi mängida" ning uusi funktsionaalsusi eelnevalt testida.

Tulevikus on testkeskkonna olemasolu arenduste-liideste tellimise eelduseks.

Testkeskkonnad ja avalikud (ADR) keskkonnad

Oleme laiendanud Webware majutuskeskust ning pakume senisest soodsamatel tingimustel testkeskkonna majutust. Majutusteenuse kasutajatele kõigile on saadetud ka personaalne pakkumine.

Samuti on meie majutuses nüüd eraldi infrastruktuuri avaliku keskkonna (ADR) majutamiseks. Praeguse praktika kohaselt on enamasti Webdesktopi avalik ning sisemine liides ühes keskkonnasi. Tulevikuperspektiivis soovitame turvalisuse ning andmekaitse huvides kolida avaliku liidese eraldi avalikku serverisse. Avalikus serveris paikneb piiratud funktsionaalsusega Webdesktop, kus asuvad ainult avalikud andmed ning andmete sünkroniseerimine sinna toimub nö seest välja, st sisemisest keskkonnast kopeeritakse avalikud andmed automaatselt ADR-i ning ADR-st tagusi sisemisse keskkonda ei ole võimalik pääseda.

Sama lahendust soovitame kindlasti ka oma majutuse kasutajatele.

Webware OÜ | Vääna 11/3-18, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ